Hudebně-pohybové dílny pro děti s doprovodem dospělého.

Budeme se nořit do hry, zkoumání světa pohybu, rozmanitých zvuků a hudby.

Nebližší dílna je 22. ledna.

Co od dílny můžete očekávat?

Bezpečné prostředí pro děti, kde jim nasloucháme a respektujeme je.
Osobitý přístup k dětem, podporující jejich přirozenou spontánnost a představivost.
Prostředí plné nejrůznějších zvukových podnětů, v němž se jak děti, tak i jejich rodiče cítí přirozeně a nenuceně.
Hodinu, která je uceleným tvůrčím procesem, zajímavým a radostným pro všechny účinkující, kde cílem není výsledek, nýbrž sám proces
Rozmanité činnosti spojené s hlasem, pohybem a rytmem.
Zapojení různých předmětů (míče, šály, stuhy apod.), jež napomáhají aktivnímu prožitku hudby.

Koho může zaujmout koncept našich aktivit:

Otevřené duše, které mají odvahu objevovat pramen radosti ve společné interakci s dalšími účastníky dílny (dětmi a maminkami) pomocí hudby, hry a pohybu. 
Ty z vás, pro které cílem není výsledek, nýbrž sám proces.
Ty, kteří nebudou ve stresu z toho, že jejich dítě má jiný zájem v momentě, kdy většina dělá nějakou společnou aktivitu.

Pro koho naše aktivity nejsou:

Pro ty, kteří od dítěte očekávají konkrétní výsledek, např. že se dítě naučí nějakou písničku, říkanku, bude vytleskávat rytmus, což ale neznamená, že se to nemůže stát. Rozhodně to ale není smyslem našich dílen.
Pro ty, které netěší aktivně se podílet na tvoření průběhu dílny.
Začátek dílny je uveden u každé dílny zvlášť přímo v objednávkovém formuláři. Předpokládaná​ délka konaní je cca 50-60 minut, dle naladění skupinky.
Cena dílny je 550 Kč (dvojice dospělý-dítě), další sourozenec je 150 Kč.
Studio Rybalka na adrese Rybalkova 55 (Praha-Vršovice).

Objednávkový formulář

Podmínky úhrady vstupenky:

po vyplnění formuláře vám v nejbližší době vystavíme fakturu, kterou je nutné zaplatit nejpozději týden před konáním akce. Po jejímž uhrazení vám bude rezervováno místo na dílně.

Storno podmínky:

Zrušení účasti do 48 hodin před začátkem konání akce:– vzniká storno 50 % z uhrazené částky a zbytek uhrazené částky se vrací.

Zrušení účasti 24 hodin před konáním akci – vzniká storno 100 % a celou částkou tak přispíváte na rozvoj Hudby batolatům. Pokud za sebe pošlete náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce, v tomto případě se žádný storno poplatek neplatí.

Pokud dojde k zrušení akce z naší strany, vstupné v plné výši bude vráceno převodem na bankovní účet, ze kterého byla akce uhrazena.

O osobní údaje zadané do formuláře budeme pečovat podle Zásad o zpracování osobních údajů.