Hudební kurzy pro nejmenší JINAK

od 10 měsíců do 3 let

V našich kurzech vycházíme z toho, že HRA, ZKOUMÁNÍ a POZOROVÁNÍ okolního světa jsou základními způsoby, jak dítě získává informace.

Na každé naší lekci je naším cílem vytvořit společně s vámi stimulující znějící prostředí, které vašemu dítěti umožní nasávat do sebe právě to, co je pro ně v daný moment potřebné. Vy se tak stáváte nejen účastníkem, ale i tvůrcem takového prostředí, které může vašemu dítěti přinést nové zkušenosti a dovednosti.

Co od našich lekcí můžete očekávat?

Bezpečné prostředí pro děti, kde jim nasloucháme a respektujeme je.
Osobitý přístup k dětem, podporující jejich přirozenou spontánnost a představivost.
Prostředí plné nejrůznějších zvukových podnětů, v němž se jak děti, tak i jejich rodiče cítí přirozeně a nenuceně.
Hodinu, která je uceleným tvůrčím procesem, zajímavým a radostným pro všechny účinkující, kde cílem není výsledek, nýbrž sám proces
Rozmanité činnosti spojené s hlasem, pohybem a rytmem.
Zapojení různých předmětů (míče, šály, stuhy apod.), jež napomáhají aktivnímu prožitku hudby.

Koho může zaujmout koncept našich kurzů:

Otevřené duše, které mají odvahu objevovat pramen radosti ve společné interakci s dalšími účastníky kurzu (dětmi a maminkami) pomocí hudby, hry a pohybu.
Ty z vás, pro které cílem není výsledek, nýbrž sám proces.
Ty, kteří nebudou ve stresu z toho, že jejich dítě má jiný zájem v momentě, kdy většina dělá nějakou společnou aktivitu.

Pro koho naše kurzy nejsou:

Pro ty, kteří čekají, že se děti v kurzu naučí určité hudební dovednosti.
Pro ty, kteří po kurzu od dítěte očekávají konkrétní výsledek, např. že se dítě naučí nějakou písničku, říkanku, bude schopné správně vytleskávat rytmus, což ale neznamená, že se to nemůže stát. Rozhodně to ale není smyslem našich kurzů.
Pro ty, které netěší aktivně se podílet na tvoření průběhu hodiny.

Reference na hudební kurzy pro nejmenší

Na našem Facebooku si můžete přečíst další recenze na hudební kurzy pro nejmenší.

Nabídka kurzů od října 2023

Kurz „Kojeňátka“

jsou 2 poslední místa

pro děti od 10 do 18 měsíců

Kurz „Mrňata“

kurzy jsou obsazené

pro děti od 1,5 do 2,5 let