Kurz Zkoumálci

pro děti od 2,5 do 3,5 let.

Úterý v 15.30
Letohradská 16, Praha 7 – Letná

Hraji. Zpívám. Tančím.

Prostřednictvím hry a rozmanitých hudebních aktivit si dítě uvědomuje sebe sama, svoje tělo a jeho schopnosti. Současně rozšiřuje i zkušenosti v komunikaci a spolupráci s ostatními dětmi a dospělými.

Pomocí vlastního těla, hlasu, jednoduchých hudebních nástrojů a rozličných předmětů rozvíjíme vnímavost pro základní hudební prvky jako délka tónu a rytmus, výška tonu a intonace, melodie, harmonie, hudební forma, interpretace a instrumentace hudby. 

Co od našich lekcí můžete očekávat?

Bezpečné prostředí pro děti, kde jim nasloucháme a respektujeme je.
Osobitý přístup k dětem, podporující jejich přirozenou spontánnost a představivost.
Prostředí plné nejrůznějších zvukových podnětů, v němž se jak děti, tak i jejich rodiče cítí přirozeně a nenuceně.
Hodinu, která je uceleným tvůrčím procesem, zajímavým a radostným pro všechny účinkující, kde cílem není výsledek, nýbrž sám proces
Rozmanité činnosti spojené s hlasem, pohybem a rytmem.
Zapojení různých předmětů (míče, šály, stuhy apod.), jež napomáhají aktivnímu prožitku hudby.

Aktuální platební podmínky:

Každá lekce stojí 300 Kč, z této částky 100 Kč je nevratnou zálohou jako příspěv­ek na pronájem sálu.

Záloha se platí kaž­dý měsíc dopředu po vystavení faktury.

Pokaždé, když na hodi­nu dorazíte, zaplatí­te 200 Kč (buď převodem nebo hotově). Pokud z jakýchkoli důvodů nep­řijdete, zůstane nám vaše záloha, abychom bez problémů mohly zaplatit sál. Záloha se posouvá na další hodinu pouze v jed­nom případě, že je zrušení lekce zapříči­něné organizátory.

Cena zkušební hodiny je 300 Kč.

REZERVOVAT SI ZKUŠEBNÍ HODINU